Các địa điểm của nước Nga
256fcf77a349eae576122823bae7a722.png
Moscow
322cbbe273becc5fcba5cdfee021c6bf.png
Saint Petersburg
35b617dc5a4c5d49ac63ff0f9e16677e.png
Kazan
6a0ff126a491f48ae8005f5da056a6ff.png
Suzdal
013118a84620bb772e16a4c80443add0.png
Vladimir
c619266c33fba4bd2c517cb2d32aa349.png
Crimea
9ac7c78ff812accff662565f20c3f759.png
Sergiev Posad
be2b8d54f9b900aa623e0f888dda1a3a.png
Ryazan
b2d19436914dc23a9b137625e49d551c.png
Tula
feea1faf5aeeb5a111fd67f14f1b0329.png
Sochi
b3d9c5af7525ff6c791d98b723194445.png
Cộng hòa Komi
7b9598800bd1936f9a638683a6ed5e8d.png
Volgograd
fc52c12cde94c563344ad2dd4806e553.png
Baikal
5c6537406e9c5d827d0a9206e276f547.png
Dãy núi Kavkaz
7f9f862c579f6594c7d2f275ea69d293.png
Kareliya
dfd431b63b36894bc51c03c57ee6209f.png
Kolomna